Výzva ke sčítání lidu 2021

V Ý Z V A

          Při příležitosti Sčítání lidu v roce 2021 se naskýtá všem Moravanům příležitost dokázat, že zachování úcty k našim předkům, zachování historie a tradic, ani budoucnost naší vlasti Moravy nám není lhostejná.

         Přihlasme se tedy k příslušnosti k zemi Moravské, ať ji vnímáme občansky nebo národnostně, tím, že do kolonky národnost na sčítacím archu dopíšeme slovo „moravská“. K zajištění vysvětlení a alespoň částečného rozšíření povědomí o tomto aktu mezi občany je, podle názorů účastníků Moravského kulatého stolu, nutnost spojit síly všech organizací   i jednotlivců, kteří se nedokáží smířit se současnou situací v České republice, kdy je vytrvale oficielními místy existence Moravanů a země Morava popírána.

          Proto vyzýváme všechny  k rozpravě nad touto záležitostí.

          V rámci Moravského kulatého stolu budou návrhy na opatření k zajištění přihlašování se občanů k moravské národnosti na Sčítacích arších průběžně shromažďovány v Radě MKS. O realizaci vybraných návrhů a dalším postupu bude jednáno na příštím, t.j. 29. Sněmu MKS

dne 6.9.2019.Vydáno jako součást usnesení 28. Sněmu Moravského kulatého stolu v Žebětíně dne 6. dubna 2019.

Napsat komentář