Historie 1. – 24. sněm

VÝVOJ ČINNOSTI MORAVSKÉHO KULATÉHO STOLU :
Myšlenka setkávání se zástupců všech promoravských iniciativ vzešla z porady tehdejšího předsedy politické strany Moravané Ing. Milana Trnky a předsedy Moravské národní obce Ing. Jaroslava Krábka. Impulsem byly vzájemné výčitky různých moravských organizací, že si na stejný den hned několik z nich vyhlásí konání akce se shodným programem a tříští se
tak zbytečně síly moravského hnutí.

  1. 2011 – první jednání (restaurace „U Jošta“, Brno – střed):
    Sešli se zástupci celkem devíti subjektů s cílem ustavit tzv „koordinační skupinu“, která by zamezila pořádání akcí jednotlivými iniciativami tak, aby si navzájem nekonkurovaly shodným termínem nebo blízkým místem konání. Zakládajícími členy se staly
    organizace:
  1. 9. 2017 – dvacátý třetí sněm MKS, Brno – Královo Pole:

23.9.2017 – 23. Sněm MKS, Brno – Královo Pole:
Volbou byla doplněna Rada MKS o dva další členy – spolky Mladí Moravané
a Moravskoslezskou akademii pro výzkum, vědu a umění. Současně byly projednávány výhrady některých delegátů k činnosti Rady. Účastníci Sněmu schválili text prohlášení MKS k situaci v Katalánsku. Pozornost byla věnována na podnět z politické strany Moravané rozdílům v programových cílech PSM a v textu Základní listiny organizačního řádu kulatého stolu. Dle závěrů rozpravy nebrání programové rozdíly ve spolupráci politické organizace a zapsaných občanských spolků.

2.12.2017 – 24. Sněm MKS, Brno – Černá Pole:
Hlavními body jednání byla:
Příprava spolků u Moravského kulatého stolu na možné jednání se členy monitorovací komise Rady Evropy v záležitosti popírání existence země Morava a národa Moravanů v České republice. Monitorovací komise RE oznámila žadateli o projednání této záležitosti – zapsanému spolku Moravský národní kongres – příjezd do ČR v blíže neurčeném termínu v roce 2019.
Rozprava o nečinnosti Rady MKS, která vyústila v požadavek na podávání návrhů členů MKS k úpravě organizačního řádu za účelem zkvalitnění práce Rady i Sněmu.