30. Sněm MKS 7.12.2019 v Žebětíně

USNESENÍ  30. SNĚMU MKS      

                                          12. PROSINCE  2019,  ŽEBĚTÍN 

___________________________________________________________________________

  1. Sněm bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z  29. Sněmu MKS 6.9. 2019. 
  2. Sněm bere na vědomí informace z činnosti jednotlivých organizací, zúčastněných      na jednání 30. Sněmu, případně o chystaných akcích na další období.
  3. Sněm se na žádost KKS, z.s. vyjádřil k použití symbolů naší země v „moravském pasu“, zpracovávaného na základě usnesení 29. Sněmu MKS. Doporučení, přijatá     pro sdružené iniciativy v MKS na dřívějších zasedáních (zlatočervená bikolora, zlatočervené šachování orlice a hymna „Moravo, Moravo“) zůstávají v platnosti.
  4. Účastníci Sněmu pověřují Radu MKS předložením návrhu ankety, která bude obsahovat v otázkách jak  problematiku symbolů Moravy, tak problematiku Sčítání lidu. Termín: 31. Sněm MKS.
  5. Sněm MKS schvaluje základní návrh na plakát – leták ke Sčítání lidu v roce 2021, předložený MNK, z.s.(J. Jankůj). Konečná podoba bude schvalována na 31. Sněmu. 
  6. Sněm MKS žádá všechny členské i hostující organizace o návrhy směřující k možnostem finančního zajištění propagace směřující k dosažení co největšího počtu zápisu moravské národnosti.
  7. Návrhy dosud přijaté z části iniciativ přebírá Rada MKS k dalšímu rozpracování.       O realizaci návrhů bude jednáno na 31. Sněmu MKS. Sněm žádá další členské, případně hostující organizace MKS, které se zatím k záměru zpracování opatření na zajištění  zapisování moravské národnosti na sčítací archy nepřipojili, aby oznámili, zda se chtějí nebo nechtějí na společné práci podílet.
  8. K 20. výročí obnovení krajského zřízení v totalitní podobě v České republice schválil 30. Sněm MKS text prohlášení MKS včetně přílohy. Rozeslání prohlášení médiím, zastupitelům a institucím) zajistí MNK, z.s. (J. Pecl).
  9. Účastníci Sněmu berou na vědomí informace hosta jednání ze Všeslovanského sněmu (Z. Opatřil), týkající se velkomoravské osobnosti sv. Orosie – Dobroslavy. Organizace MKS jsou tímto vyzvány k podpoře účasti svých členů na zamýšleném poutním zájezdu do Aragonie při příležitosti umučení katolické světice v červnu roku 2020 a k podpoře záměru iniciovat svatořečení Dobroslavy také u pravoslavné církve.
  10. Sněm MKS rozhodl o konání 31. Sněmu v sobotním termínu na konci února – začátku března 2020 v Brně. Upřesnění data bude zasláno nejpozději do 15. ledna 2020 včetně návrhu programu jednání.

Zapsal: Bohumil C. Brabec Ověřil: Milan Smutný