27.Sněm 1. 12.2018-Loštice

USNESENÍ 27. SNĚMU MKS


1) Sněm bere na vědomí zprávu o plnění usnesení předchozího 26. Sněmu MKS 12.5.2018 v Žebětíně.
2) Sněm bere na vědomí zprávu Rady MKS o činnosti v období od 12.5. do 30.11.-2018.
3) Sněm vyzývá členské organizace MKS, případně organizace hostující, k podávání návrhů na rozšíření Rady MKS o spolehlivé spolupracovníky.
4) Sněm rozhodl o odvolání pana Vojtěcha Homolky (MM) z Rady MKS a o doplnění Rady MKS panem Milanem Smutným.
5) Sněm bere na vědomí oznámení a rozhodnutí předsednictva SMS o zrušení členství spolku u MKS. Pověřuje předsedu Sněmu zasláním stanoviska MKS k předmětnému rozhodnutí.
6) Sněm MKS vyzývá členské i hostující organizace MKS, i organizace mimo Kulatý stůl k účasti při setkání u příležitosti druhého výročí vyhlášení Deklarace moravského národa u velehradské baziliky 19.12.2018 od 17 hodin.
7) Sněm žádá členské organizace MKS o zvážení možnosti uspořádat Sněm Kulatého stolu v pátek 6.září 2019 ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem ve spojitosti s účastí na třicátém Pochodu k prameni Moravy v sobotu 7.září 2019.
8) Sněm MKS rozhodl o konání 28. Sněmu dne 6. dubna 2019 v Brně.