25.Sněm 24.3.2018-Mohelnice

Sněm konstatoval, že články Organizačního řádu nenaplnily v oblasti existence   a činnosti Rady MKS očekávání.. Doporučil novelizaci příslušných odstavců na základě připomínek a námětů od jednotlivých členů Stolu. Stávající způsob sestavování Rady, kdy organizace, splňující stanovená kriteria, se stávají automaticky členy Rady a jsou zastupovány organizací nominovanými svými členy, má být nahrazen jednotlivci přímo do Rady volenými Sněmem a tedy i odvolatelnými. Novelizace má být předložena členům MKS do 30.4.2018.

        Moravský kulatý stůl bude zaštiťovat Akademickou konferenci k výročí založení Republiky Československé před sto lety pod názvem „Morava 1918“. Konference předloží posluchačům a následně ve Sborníku čtenářům pohled na události kolem 28. října 1918 z pohledu Moravanů.

       Moravský kulatý stůl bude žádat petičním způsobem Český statistický úřad o seznámení s tiskopisy, připravovanými ke Sčítání lidu v roce 2011 před jejich schválením s možností připomínkování.