Sněmy MKS

Myšlenka setkávání se zástupců všech promoravských iniciativ vzešla z porady tehdejšího předsedy politické strany Moravané Ing. Milana Trnky a předsedy Moravské národní obce Ing. Jaroslava Krábka. Impulsem byly vzájemné výčitky různých moravských organizací,      že si na stejný den hned několik z nich vyhlásí konání akce se shodným programem a tříští se tak zbytečně síly moravského hnutí.