Rada a předsednictvo

Předseda Sněmu MKS

Ing. Milan Trnka

Místopředseda Sněmu MKS

Mgr. Ing. Jiří Kolářský

Ústřední tajemník Rady

Zatím nebyl nominován.

Členové rady

Moravané, politická strana

Moravský národní kongres

Moravská národní obec

Společnost pro Moravu a Slezko

Morava nejsou Čechy

Zástupci členů rady u MKS zatím nebyli jmenováni.

 

Mediální sekce

Organizační sekce

Obě sekce budou jmenovány.