Pozvánka na 28. sněm MKS

28. sněm Moravského Kulatého Stolu se uskuteční

v Brně – Žebětíněv sobotu  6. dubna 2019.

Místo konání:   Brno – Žebětín, Dlážděná č. 4 (rodinný dům proti kostelu).

___________________________________________________________________________

NÁVRH  PROGRAMU:

10:00 hod. – zápis delegátů a hostů.

10.15 hod. –  zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu.

10:25 hod. –  plnění usnesení z 27. sněmu.                             

10:35 hod. –  zpráva Mladých Moravanů o kontaktech s Evropskou svobodnou aliancí.

10:45 hod. – zprávy zástupců členských organizací MKS

11:15 hod. – rozprava k předneseným informacím.

11:45 hod. – návrhy na další činnost a rozvoj MKS.

12:15 hod. – různé, rozprava.

13:00 hod. – usnesení, zakončení Sněmu.

Možnost oběda v restauraci hotelu Žebětínský dvůr – vzdálenost od místa konání sněmu cca 150 metrů.

!!!!!!! Účastníky, kteří přijmou pozvání na 28. sněm MKS, si dovoluji požádat o včasnou informaci (nejlépe elektronicky), zda v případě dopravy vlastním autem nejsou ochotni svézt ty, kteří jsou odkázáni na veřejnou hromadnou dopravu. Děkuji! !!!!!!

předseda Sněmu MKS         

MilanTrnka

__________________________________________________________________________

                  Opakovaně žádám o nahlášení pravděpodobného počtu účastníků Sněmu z Vaší organizace kvůli zajištění občerstvení během jednání. Počet svých delegátů zatím nahlásila jen polovina členů, případně hostů MKS.

Napsat komentář