27. sněm Moravského Kulatého Stolu

27.SNĚM Moravského Kulatého Stolu se uskuteční v Lošticích
v sobotu 1. prosince 2018
v restauraci hotelu „U Coufalů“ na náměstí.
___________________________________________________________________________

NÁVRH PROGRAMU:
10:15 hod. – zápis delegátů a hostů.
10.30 hod. – zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání.
10:40 hod. – přehled činnosti MKS za rok 2018, plnění usnesení z 26. sněmu.
10:50 hod. – zpráva o činnosti Rady MKS.
11:00 hod. – rozprava k předneseným informacím.
11:20 hod. – návrhy na další činnost a rozvoj MKS.
11:40 hod. – různé, rozprava.
13:00 hod. – usnesení, zakončení Sněmu.
13:10 až 13:55 hod . – přestávka na oběd.
Od 14:00 do 14:45 pro zájemce návštěva muzea výroby tvarůžků v Lošticích.
15:00 hod. – volné pokračování v rozpravě, konzultace.

Vysazení moravského zemského stromu

Aktivisté spolku Království Králického Sněžníku, z.s., člena sdružení Moravský kulatý stůl, Vás zvou k účasti na vysazování moravského zemského stromu v pátek 31. srpna 2018.  Akce se koná od 15 hodin v obci Malá Morava. Pozemek k vysázení zemského stromu je situován u silniční křižovatky na Zlatý Potok v Malé Moravě. 


Příjezd: autem z Hanušovic směrem na Králíky (nebo opačně z Králíků směrem na Hanušovice), veřejnou dopravou vlakem z Brna 11:18 do Hanušovic (příjezd 13:59 hod.) a odtud autobusem z Hanušovic – železniční nádraží 14:07 do Malé Moravy.