2. Ročník konference MORAVA 1918 -„symboly Země“

II. ročník konference tedy dostal titul „symboly Země“

Uskutečnil se v sobotu 19.10.2019 opět v brněnském Moravském zemském muzeu, pořádaný členskými organizacemi Moravského kulatého stolu s finanční podporou společnosti Moravská krajina, s.r.o. Obsahem šesti odborných přednášek byly symboly naší země Moravy. ThDr. V. Pavlosek podal přehled osobností – duchovních pilířů, působících od dob Velké Moravy do novověku. Doc. Z. Koudelka promluvil o pěstování vína a patronech vinařů na Moravě i v sousedních Čechách. Doc. J. Bílý seznámil posluchače s pokusy včlenění moravské orlice do znaku Československé socialistické republiky. PhDr. J. Kvapil objasnil vznik, záměr a význam Glagolské mše L. Janáčka. RSDr. L. Šubert zpracoval přehled střídání kultur a vojenských střetů na Moravě s vlivem na celoevropské dění. J. Novotný v závěrečné přednášce informoval o možnosti realizace lokální moravské měny.

I z druhého ročníku akademické konference Morava 1918 – symboly Země bude vydán Sborník přednášek a příspěvků.

Pořadatelé oznámili pravděpodobné datum III. ročníku konference – po dohodě s Moravským zemským muzeem by to měla být sobota 24. října 2020. Akce tak má šanci stát se tradiční.

Závěrečné posezení u malého občerstvení vyústilo, kromě sdělování připomínek k organizaci akce a námětů k dalšímu ročníku, i k rozpravě zástupců různých organizací, zúčastňujících se jednání kolem Kulatého stolu o nezbytnosti společných postupů všech moravských patriotů. Organizace a uskutečňování konference je ke stmelení promoravských sil jednou z vhodných příležitostí.