34. sněm Moravského kulatého stolu v Lichkově

                 

v pátek  2. září 2022.

Místo konání:   Restaurace Podbělník, Lichkov 189.                                ___________________________________________________________________________

Spojení: pokud nepojedete vlastním autem, je možno cestovat autobusy nebo železnicí. Vlaky do rychlíkové stanice Lichkov přijíždí ve směru z Ústí nad Orlicí 18:26 a 19:32, nebo z Hanušovic 18:39. Prosím, vyhledejte si spojení s místa Vašeho bydliště. Restaurace Podbělník  je několik kroků proti nádražní budově přes ulici.

NÁVRH  PROGRAMU:

do 19:30 hod. – zápis delegátů a hostů

19:30 hod. –  Zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu

19:40 hod. –  Zpráva předsedy sněmu za období od dubnového 33. sněmu – M Trnka.

19:55 hod. –  Zpráva o činnosti Rady MKS za totéž období – B. Brabec.                                                                                                 

20:10 hod. –  Informace k Pochodu k prameni Moravy – J. Smital, P. Mahel.

20:25 hod. –  Rozprava k předneseným zprávám.

20:50 hod. –  Informace z jednotlivých organizací MKS.

21:15 hod. –  Konference Morava 1918 v říjnu 2022 v Brně.

21:30 hod. –  Výhled činnosti na další období

21:50 hod. –  Určení termínu a místa jednání 31. sněmu MKS

21:55 hod. –  Usnesení, předpokládané zakončení jednání po 22 hodině.

Restaurace Podbělník je provozována společností, složenou z členů spolku Království Králického Sněžníku. Je proto možno setrvat ve výměně názorů, rozhovorech a informacích v přátelském prostředí déle do noci. Stravování bude zajištěno. Možnost přespání také  – k dispozici je kolem dvaceti lůžek (jednolůžkový pokoj 480,- Kč za noc, vícelůžkové za 350,- Kč pro osobu). Kdo se chce zúčastnit sobotního Pochodu k prameni Moravy, vlak z Lichkova do Starého Města pod Kralickým Sněžníkem s přestupem v Hanušovicích odjíždí v 7:18 hodin. Vzdálenost Lichkov – Staré Město autem je cca 30 kilometrů.

Dovolujeme si požádat o sdělení pravděpodobného počtu účastníků 34. Sněmu z Vaší organizace.    

__________________________________________________________________________

V 17. hodin pořádá Království Kralického Sněžníku, z.s. setkání u zemského stromu na Malé Moravě. Kdo má možnost přijet na tuto akci, je srdečně vítán. Pozvánka přiložena.

předseda Sněmu MKS         M. Trnka,  mtrnkam@seznam.cz    

místopředseda Sněmu         B. Brabec,  bobra 961@gmail.com

Jadernička moravská v Blansku

Na různých místech Moravy lze stále častěji spatřit sazeničku jaderničky moravské. Svou oblibu si tento původní druh jabloně získal poté, co byl vybrán jako národní strom Moravy. Nově jadernička přibyla v Blansku, kde ji v neděli vysadili patrioti se zástupci města. Připomněli tím i významné moravské výročí.

Blansko se připojilo k místům, kde byla vysazena jadernička moravská. Dobrou příležitostí k tomu je letošní výročí 1200 let od první zmínky o Moravanech. Vysazení inicioval člen městské komise pro kulturu a zájmové činnosti Vladimír Novotný (Volba pro Blansko).

“Blansko jako jedno z nemnoha měst na Moravě má úzký vztah k výročí. Před 1200 lety zde vedla stezka po které staří Moravané směřovali do rudonosné oblasti, kde těžili železnou rudu pro pro potřeby moravského knížectví, budoucí Velké Moravy,” uvedl Vladimír Novotný.

Jaderničku vysadili zástupci města spolu s moravskými patrioty v neděli 8. května, stojí před kostelem sv. Martina. Do vykopané jámy bylo vloženo plastové pouzdro se vzkazem a podpisy přítomných, velkomoravský křížek a  odznak se znakem Moravy

Přímo na vysazení stromku se vedle Vladimíra Novotného podíleli další členové kulturní komise Ondřej Dyčka (KDU-ČSL) a Jan Střítecký (Piráti). Na závěr byla blanenská jadernička pokřtěna pravou domácí moravskou slivovicí. Později přibude tabulka informující o výročí 1200 let od první písemné zmínky o Moravanech.

Jaderniček přibývá

Přítomen byl také Jiří Novotný jako zástupce ekofarmy Manner, která stromek městu věnovala jako dar. Patří mezi iniciátory vysazování jaderničky moravské jako národního symbolu Moravy a Moravanů. První jaderničku zasadil spolu s dalšími moravskými patrioty na ranči Manner u Bohdalic v listopadu minulého roku.

Od té doby podle něj počet lokalit přesáhl dvě desítky. “Jadernička moravská byla vysazen například na vrchu Náklo u Ratíškovic, který je považován za kultovní moravskou lokalitu. Stromek by měl být v červenci požehnán zástupci Brněnského biskupství a Olomouckého arcibiskupství, neboť se nachází na jejich hranici,” sdělil Jiří Novotný.

Dále vyjmenoval obce a města Nedakonice, Boskovice, Nebovidy či Žebětín. V plánu jsou v nejbližší době například severomoravské lokality spojené moravskými bratry či Šardice, jaderničku vysadí u příležitosti zdejších hodů v půlce září.

Autor: pjk, foto: Vladimír Novotný, město Blansko

PŘEVZATO Z https://zpravyzmoravy.cz/

33. Sněmu Moravského kulatého stolu

Dne 30.4.2022 proběhl v Brně 33. Sněm Moravského kulatého stolu

NÁVRH  PROGRAMU:

10:00 hod. – zápis delegátů a hostů

10.15 hod. –  zahájení, úvod, organizační pokyny, schválení programu

10:30hod. –   projednání žádosti o přijetí nového člena

10:45 hod. –  plnění úkolů ze 32. sněmu

11:00 hod. –  činnost Rady MKS za období od 32. Sněmu 

11:15 hod. – výhled na činnost MKS v roce 2022 – moravský národní strom, 800 let od úmrtí    

                     Vladislava I. Jindřicha, mezinárodní akademická konference Morava 1918,

                      kalendář akcí MKS, atd.

11:45 hod. –  používání moravských symbolů při akcích MKS

*

12:05 hod. – informace z jednotlivých organizací MKS o jejich činnosti

12:30 hod. – rozprava a různé

13:00 hod. – určení termínu a místa jednání 34. sněmu MKS

13:10 hod. – usnesení, předpokládané zakončení jednání

Vysazení Moravského národního stromu 2021

Moravská Krajina  ve spolupráci s členskými organizacemi sdružení Moravský kulatý stůl

Vás tímto zvou

k účasti na setkání u příležitosti vysazení moravského národního stromu v areálu ranče  “MANNER” v Bohdalicích na Vyškovsku

v sobotu dne 13.11.2021 ve 14.00 hodin.

Součástí akce bude seznámení přítomných s myšlenkou ustavení symbolu moravského národního stromu

“Jaderničky moravské”

a výzva k rozšíření zvyklosti vysazování této jabloně po celé naši Zemi moravské.

Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky

Těšíme se na naše přátelské setkání.

Jak se do areálu ranče dostanete:

Lipka 49.2232481N, 17.0256872E

Ranč 49.2229383N, 17.0392344E

– v případě suchého počasí budeme sázet u Lipky, v půli polní cesty Bohdalice-Manerov, kde je kaplička sv. Cyrila a Metoděje a památný strom – lípa včetně českého lvíčka. My tuto scenérii doplníme o moravský strom a později přibude i typizovaná cedulka s textem o jaderničce a moravským znakem.

– v případě mokrého počasí budeme sázet v areálu Ranč Manner u Bohdalice (lze se navigovat na popisné číslo Bohdalice 303) u sochy z Velikonočního ostrova, vedle které rovněž stojí z jedné strany lípa (ale bez českého lvíčka) a u níž bude z druhé strany vysazena jadernička, opět později dozdobená typizovanou cedulkou.

sraz je možný buď na místě výsadby, anebo na Ranči, odkud by se v případě sucha vyrazilo k Lipce a pak zase zpět.

Upozornění:

Vzhledem k těžko předvídatelným změnám v koronavirové situaci žádáme, aby každý účastník sledoval v této souvislosti aktuálně vyhlášená opatření a řídil se jimi. Děkujeme.

IV. ROČNÍK KONFERENCE MORAVA 1918

              SYMBOLY  ZEMĚ – POKRAČOVÁNÍ

                                 2.10.2021 od 14:30 hodin                    

přednáškový sál Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno

__________________________________________________________________________

    Pořádají moravské organizace spolupracující ve volném sdružení Moravský kulatý stůl

                                                                       a

                                                     iniciativa MORAVA 1918

          www.moravskykulatystul.cz                                          www.morava1918.cz

__________________________________________________________________________

Od 14:15 hodin je umožněn přístup do přednáškového sálu.

Ve 14:30 hodin zahájení konference.

Ukončení je předpokládáno v 18:30 hodin.

Prosíme, sledujte vývoj zdravotnických opatření v souvislosti s epidemickou situací. Přednáškový sál má průměrnou kapacitu 100 míst. Vstup volný!

Během konference bude pořizována fotografická a video dokumentace. Přednášky a případné související příspěvky budou zveřejněny ve Sborníku ze IV. akademické konference.

___________________________________________________________________________

Přehled přednášek:

(Pořadí přednášek může doznat změn v závislkosti na aktuálních časových možnostech lektorů.)

            Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc.:  „Původ rodu Mojmírovců.“

            MUDr. Jaromír Břeň:  „Proč mluvit na Moravě moravsky.“

            Jaroslav Svozil:  „Slavnost císaře Josefa ve Slavíkovicích jako souboj o duši Moravy.“

            Bohumil Brabec:  „Moravský zemský dům.“

            MUDr. Ctirad Musil:  „Pověst o králi Ječmínkovi.“

            Dita Novotná:  „Moravský teplokrevník.“

            Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.:  „Náprava věcí lidských.“

            Jiří Novotný:  „Symbolika stromu.“

32. sněm Moravského kulatého stolu

skuteční v Brně                                            v sobotu  2. října 2021.

Místo konání:  Brno, Moravské zemské muzeum, Zelný trh č. 8, malá zasedací místnost

                                                                                                               v prvním poschodí.

Čas jednání:  12:00 až 13:30 hodin.

                            Přístup do zasedací místnosti bude umožněn od cca 11:45 hodin. (Jednání sněmu předchází výroční schůze Moravského národního kongresu.)

__________________________________________________________________________

Vážení přátelé,

na úvod několik poznámek:

1) Zasedací místnost pro Sněm Kulatého stolu má kapacitu cca 20 pohodlně usazených účastníků. Vzhledem k průměrné účasti na předchozích Sněmech je to kapacita dostatečná. Přes to si dovoluji požádat zástupce všech organizací u MKS o sdělení záměru, kolik delegátů Vaše organizace předpokládá na 32. Sněm vyslat. Zájemci o účast na jednání nad uvedenou kapacitu se musí spokojit s méně pohodlným usazením.

2) Hlavním bodem programu bude volba předsedy a místopředsedy Sněmu MKS a členů Rady MKS. Tyto funkce jsou voleny na dobu tří let. Z důvodu opatření vlády ČR v souvislosti          se zdravotní světovou situací už rok nedodržujeme ustanovení Organizačního řádu MKS. Žádám organizace Kulatého stolu o sdělení jmen kandidátů na uvedené posty alespoň              v týdenním předstihu před konáním Sněmu.. Děkuji. Zašlu do 3. září podrobnější informace     k volbě.

3) Na jednání Sněmu bude po přibližně hodinové přestávce navazovat IV. Ročník Konference Morava 1918. Kapacita přednáškového sálu je cca 100 posluchačů. Pozvánku na Konferenci posílám současně s pozvánkou na jednání 32. Sněmu.

4) Během měsíce září se očekává vydání nových opatření ke zdravotní situaci. Prosím, sledujte aktuální nařízení ministerstva zdravotnictví ČR a řiďte se jimi.

NÁVRH  PROGRAMU 32. SNĚMU :

12:00 hod. – zápis  delegátů a hostů

12.05 hod. –  zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu

12:10 hod. –  zpráva předsedy Sněmu MKS                            

12:20 hod. –  zpráva Rady MKS

12:30 hod  –  volby předsedy, místopředsedy a členů Rady MKS 

13:00 hod  –  příspěvky delegátů jednotlivých organizací – rozprava

13:25 hod. – určení termínu a místa jednání 32. sněmu MKS

13:30 hod. – usnesení, předpokládané zakončení jednání

__________________________________________________________________________

předseda Sněmu MKS         M. Trnka. mtrnkam@seznam.cz  ,   723 750 745

Moravský zemský strom

 P O Z V Á N K A

MORAVSKÝ  ZEMSKÝ  STROM.

Dne 31.srpna 2018 byl na pozemku v katastru obce Malá Morava při silniční křižovatce na Zlatý Potok vysazen moravský zemský strom. 

         Akci uskutečnili členové zapsaného spolku Království Králického Sněžníku, jedné z členské organizace Moravského kulatého stolu.

          Připomínám slova ze závěrečné věty z proslovu organizátora akce pana Petra Mahela při sázení stromu 31.8.2018:

          Vysazení zemského stromu bude připomínkou, že tak, jako strom zapustí kořeny do půdy, tak Morava měla, má a bude mít své kořeny v Evropě. Tak Moravané měli, mají a budou mít své kořeny ve své moravské zemi.

V  SOBOTU 7. SRPNA 2021 SE OD 11:00 HODIN KONÁ U ZEMSKÉHO  STROMU NA MALÉ  MORAVĚ  SETKÁNÍ  PŘÁTEL  NAŠÍ  MORAVSKÉ  ZEMĚ. ODHALENA  BUDE  PAMĚTNÍ  DESKA.

         Srdečně jste zváni i se svými rodinami do čarokrásné přírody pod Králickým Sněžníkem k přátelskému setkání.

Pro účastníky, kteří se dopraví auty je s dovolením majitele pozemku možno zaparkovat       na louce u sjezdu ze silnice. Pro účastníky, kteří případně dorazí do Malé Moravy veřejnou dopravou je ze zastávky autobusu v Malé Moravě k místu konání shromáždění pěšky 20 minut – cca jeden kilometr chůze směrem na Králíky. Občerstvení včetně oběda je možno dostat v restauraci „Rybářská Bašta“ na Zlatém Potoku – asi 350 metrů od místa konání akce.  

Za Království Králického Sněžníku , z.s. představený Petr Mahel.

Za Moravský kulatý stůl předseda Sněmu MKS Milan Trnka.

3. ROČNÍK KONFERENCE MORAVA 1918

26.6.2021 Moravské zemské muzeum, Zelný trh 8, Brno, od 13. hod.

Pořádají: iniciativa „MORAVA 1918“ a moravské organizace spolupracující ve volném sdružení „Moravský kulatý stůl“. ( www.morava1918.cz , www.moravskykulatystul.cz)

Vážení přátelé, na úvod několik poznámek:

1) Tuto pozvánku považujte za předběžnou. V souvislosti s vyhlašovanými pandemickými zdravotními opatřeními  máme už jisté zkušenosti s chaotickými změnami v nařízeních vlády ČR . Může nastat situace, ve které budeme nuceni opět uspořádání Konference odvolat. Tuto předběžnou pozvánku bude možno pokládat za definitivní, předpokládáme, cca deset dní před uvedeným termínem.

2) Pro zájemce je možnost zakoupit si přímo v sále učebnici „Dějiny Moravy do roku 1860“ pro gymnazia, střední a základní školy (autor O. Hýsek) a „Sborník z druhé akademické konference Morava 1918“.

3) Obsahem přednášek (již dvakrát odložené konference kvůli opatřením vlády České republiky s ohledem na zdravotnickou situaci) nebude původně plánované pokračování odborné problematiky moravských symbolů z programu II. ročníku. Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o moravskou problematiku, který byl bezesporu podnícenén kampaní na podporu zapisování moravské národnosti a moravského jazyka při Sčítání lidu 2021, rozhodl přípravný výbor věnovat obsah Konference představám politických a spolkových iniciativ o dalším postupu při prosazování moravské autonomie. Níže uvedený návrh programu nepovažujte za definitivní – pořadí a názvy příspěvků mohou doznat změn, stejně tak i jména přednášejících.

OBSAH  KONFERENCE :

1. J. Novotný : Kooperace v moravských politických uskupeních.

2. C. Musil : Příspěvek za politickou stranu Moravané.

3. O. Hýsek : Příspěvek za Moravské zemské hnutí.

4. Zástupce připravované politické strany M1918 : Příspěvek za Morava 1918.

5. J. Krábek : Vize pro prosperitu.

6. M. Trnka : Historie a budoucnost spolupráce u MKS.

7. M. Smutný : Nadační fond Moravského kulatého stolu.

Každý příspěvek v délce 20 až 25 minut. Ukončení konference je předpokládáno v 16:45 hodin. Z konference bude pořízen Sborník příspěvků. Během konference pořizujeme zvukový videozáznam. Vstup volný! Prosím, sledujte vývoj zdravotnických opatření v souvislosti s epidemickou situací a případné nařízení vlády ČR respektujte. Přednáškový sál má průměrnou kapacitu 100 míst.

Za přípravný výbor : Milan Trnka

Konference Morava1918 a

Vážení přátelé!

zřejmě je nadbytečné informovat Vás v současné době koronavirové krize     o nemožnosti svolávat jakékoliv hromadné akce. Ale pro pořádek:

Třetí ročník akademické konference MORAVA 1918 – Symboly země, připravený původně na termín 24.10.2020 a odložený na náhradní termín 27.3.2021

                                          se   N E U S K U T E Č N Í !!!!

Rada Moravského kulatého stolu v úzké spolupráci s iniciativou MORAVA 1918 samozřejmě připravuje uspořádání akademické konference na podzim roku 2021. V tuto chvíli ale vzhledem ke zmatkům kolem zdravotní situace není možno uvádět bližší data.

Děkujeme za pochopení.

předseda Sněmu MKS       

                                        M. Trnka        ( mtrnkam@seznam.cz  )