IV. ROČNÍK KONFERENCE MORAVA 1918

              SYMBOLY  ZEMĚ – POKRAČOVÁNÍ

                                 2.10.2021 od 14:30 hodin                    

přednáškový sál Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno

__________________________________________________________________________

    Pořádají moravské organizace spolupracující ve volném sdružení Moravský kulatý stůl

                                                                       a

                                                     iniciativa MORAVA 1918

          www.moravskykulatystul.cz                                          www.morava1918.cz

__________________________________________________________________________

Od 14:15 hodin je umožněn přístup do přednáškového sálu.

Ve 14:30 hodin zahájení konference.

Ukončení je předpokládáno v 18:30 hodin.

Prosíme, sledujte vývoj zdravotnických opatření v souvislosti s epidemickou situací. Přednáškový sál má průměrnou kapacitu 100 míst. Vstup volný!

Během konference bude pořizována fotografická a video dokumentace. Přednášky a případné související příspěvky budou zveřejněny ve Sborníku ze IV. akademické konference.

___________________________________________________________________________

Přehled přednášek:

(Pořadí přednášek může doznat změn v závislkosti na aktuálních časových možnostech lektorů.)

            Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc.:  „Původ rodu Mojmírovců.“

            MUDr. Jaromír Břeň:  „Proč mluvit na Moravě moravsky.“

            Jaroslav Svozil:  „Slavnost císaře Josefa ve Slavíkovicích jako souboj o duši Moravy.“

            Bohumil Brabec:  „Moravský zemský dům.“

            MUDr. Ctirad Musil:  „Pověst o králi Ječmínkovi.“

            Dita Novotná:  „Moravský teplokrevník.“

            Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.:  „Náprava věcí lidských.“

            Jiří Novotný:  „Symbolika stromu.“