Co je to MKS

CO  JE  MORAVSKÝ  KULATÝ  STŮL ?

 

Moravský kulatý stůl (MKS) je volným sdružením moravských aktivistů a promoravských občanských spolků. Vznikl na základě potřeby včasné výměny informací a sjednocování postupů při prosazování obnovy identity a integrity Moravy a moravského Slezska. Samospráva těchto historických zemí se v jejich tisíciletém kulturním a hospodářském vývoji osvědčila a patří stále mezi pozitivní tradiční hodnoty Moravanů.

 

Od devadesátých let minulého století je téměř každá zmínka o svébytné historii nebo kultuře Moravy považována za negativní jev s podtextem nebezpečí oddělení území Moravy od Čech. Emotivnější vztah Moravanů k rodné zemi je dehonestován na úroveň negativního nacionalismu. Tato cílená propagace češství vede následně k nevolitelnosti čistě moravského politického subjektu ve volbách.

Moravský kulatý stůl má ambici být nestranickým sdružením, které počítá s aktivní účastí jak členů různých moravských spolků, tak s účastí osobností s různých odvětví společenského života s přirozeným respektem u občanů, které by jinak do veřejného života nezasáhly. Tento  respekt může vyvolat na veřejnosti úspěch ve snaze dosáhnout návratu k samosprávě Moravy a návratu k uznávání hodnot na Moravě vytvořených a stále vytvářených. Lze uvažovat            i s vlivem MKS na volební výsledky v důsledku faktu, že subjekt, zúčastněný ve volbách, má „doporučení“ od Moravského kulatého stolu.

 

Činnost jednotlivých spolků, sdružených u MKS, má často specifickou náplň. Proto si každý spolek volí vlastní cestu, jak pracovat na společném cíli. Spolupracující iniciativy se řídí Organizačním řádem Moravského kulatého stolu, v jehož preambuli je mimo jiné uvedeno: „Morava jako evropský územní celek byla uznána roku 822. Moravané se jako jedni z prvních podíleli na tvorbě evropské kultury. V daných hranicích a s různou formou výkonu vlastní moci existovala Morava v evropském prostoru do roku 1948, kdy její zánik zapříčinil totalitní režim. V čase nynější nejhlubší krize Moravy, kdy Česká republika nemíní uznat tento bezprecedentní odklon od více jak tisícileté tradice Moravy, jakož i práva Moravanů, se lidé, jimž není věc Moravy lhostejná, rozhodli, že nadále budou spolupracovat a vystupovat jednotně, a to až do doby navrácení základního práva Moravy na její existenci.“

 

Ti, kteří se zapojují do činnosti MKS jsou si vědomi, že žárlivé střežení vlastních nápadů        a postupů, nedůvěra k některým ambicióznějším aktivistům, vyhraněnost v názorech na určité události, na směřování různých promoravských iniciativ, osobní antipatie, atd. patří mezi důvody, proč ani po 30 letech od roku 1989 nedosáhlo moravské hnutí téměř žádného           ze svých původních cílů. Proto se pokouší MKS najít cestu, jak překonat uvedenou sebestřednost a nechuť k dosažení shody u moravských spolků a jednotlivců. Vidí ji              ve spolupráci všech Moravanů, ať už organizovaných v různých občanských spolcích či politických iniciativách, tak i aktivistů odmítajících členství v jakémkoli registrovaném společenství. .