33. Sněmu Moravského kulatého stolu

Dne 30.4.2022 proběhl v Brně 33. Sněm Moravského kulatého stolu

NÁVRH  PROGRAMU:

10:00 hod. – zápis delegátů a hostů

10.15 hod. –  zahájení, úvod, organizační pokyny, schválení programu

10:30hod. –   projednání žádosti o přijetí nového člena

10:45 hod. –  plnění úkolů ze 32. sněmu

11:00 hod. –  činnost Rady MKS za období od 32. Sněmu 

11:15 hod. – výhled na činnost MKS v roce 2022 – moravský národní strom, 800 let od úmrtí    

                     Vladislava I. Jindřicha, mezinárodní akademická konference Morava 1918,

                      kalendář akcí MKS, atd.

11:45 hod. –  používání moravských symbolů při akcích MKS

*

12:05 hod. – informace z jednotlivých organizací MKS o jejich činnosti

12:30 hod. – rozprava a různé

13:00 hod. – určení termínu a místa jednání 34. sněmu MKS

13:10 hod. – usnesení, předpokládané zakončení jednání

Napsat komentář