32. sněm Moravského kulatého stolu

skuteční v Brně                                            v sobotu  2. října 2021.

Místo konání:  Brno, Moravské zemské muzeum, Zelný trh č. 8, malá zasedací místnost

                                                                                                               v prvním poschodí.

Čas jednání:  12:00 až 13:30 hodin.

                            Přístup do zasedací místnosti bude umožněn od cca 11:45 hodin. (Jednání sněmu předchází výroční schůze Moravského národního kongresu.)

__________________________________________________________________________

Vážení přátelé,

na úvod několik poznámek:

1) Zasedací místnost pro Sněm Kulatého stolu má kapacitu cca 20 pohodlně usazených účastníků. Vzhledem k průměrné účasti na předchozích Sněmech je to kapacita dostatečná. Přes to si dovoluji požádat zástupce všech organizací u MKS o sdělení záměru, kolik delegátů Vaše organizace předpokládá na 32. Sněm vyslat. Zájemci o účast na jednání nad uvedenou kapacitu se musí spokojit s méně pohodlným usazením.

2) Hlavním bodem programu bude volba předsedy a místopředsedy Sněmu MKS a členů Rady MKS. Tyto funkce jsou voleny na dobu tří let. Z důvodu opatření vlády ČR v souvislosti          se zdravotní světovou situací už rok nedodržujeme ustanovení Organizačního řádu MKS. Žádám organizace Kulatého stolu o sdělení jmen kandidátů na uvedené posty alespoň              v týdenním předstihu před konáním Sněmu.. Děkuji. Zašlu do 3. září podrobnější informace     k volbě.

3) Na jednání Sněmu bude po přibližně hodinové přestávce navazovat IV. Ročník Konference Morava 1918. Kapacita přednáškového sálu je cca 100 posluchačů. Pozvánku na Konferenci posílám současně s pozvánkou na jednání 32. Sněmu.

4) Během měsíce září se očekává vydání nových opatření ke zdravotní situaci. Prosím, sledujte aktuální nařízení ministerstva zdravotnictví ČR a řiďte se jimi.

NÁVRH  PROGRAMU 32. SNĚMU :

12:00 hod. – zápis  delegátů a hostů

12.05 hod. –  zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu

12:10 hod. –  zpráva předsedy Sněmu MKS                            

12:20 hod. –  zpráva Rady MKS

12:30 hod  –  volby předsedy, místopředsedy a členů Rady MKS 

13:00 hod  –  příspěvky delegátů jednotlivých organizací – rozprava

13:25 hod. – určení termínu a místa jednání 32. sněmu MKS

13:30 hod. – usnesení, předpokládané zakončení jednání

__________________________________________________________________________

předseda Sněmu MKS         M. Trnka. mtrnkam@seznam.cz  ,   723 750 745