Konference MORAVA 1918 a Sněm Moravského kulatého stolu

__________________________________________________________________________ 

3. ročník konference MORAVA 1918

24.10.2019 od 14:30 hodin, přednáškový sál Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

Pořádají moravské organizace spolupracující ve volném sdružení Moravský kulatý stůl.                                                                                           (www.moravskykulatystul.cz)

Od 14:15 hodin je umožněn přístup do přednáškového sálu.

Ve 14:30 hodin zahájení konference.

                      Obsahem přednášek bude blížící se Sčítání lidu 2021 a symboly naší moravské Země (pokračování z II. ročníku konference) – méně známí příslušníci mojmírovské dynastie, vznik moravské orlice, národní strom a další. Přednášet budou doc. J. Bílý, doc. J. Pernes, Mgr. R. Svoboda, J. Novotný a další lektoři.

                     Pořadí přednášek a názvy přednášek budou s předstihem oznámeny.

Vstup volný!

Během konference bude pořizována fotografická a video dokumentace.

__________________________________________________________

31. Sněm Moravského kulatého stolu

v sobotu  24. října 2020.

Místo konání:  Brno, Moravské zemské muzeum, Zelný trh č. 8, malá zasedací místnost v prvním poschodí.

__________________________________________________________________________

NÁVRH  PROGRAMU:

10:55 hod. – zápis delegátů a hostů

11.10 hod. –  zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu

11:20 hod. –  zpráva předsedy Sněmu MKS                            

11:35 hod. –  zpráva Rady MKS

11:45 hod  –  rozprava

12:00 hod  –  přijetí nových řádných členů Moravského kulatého stolu.

12:15 hod  –  volby předsedy, místopředsedy a členů Rady MKS.

12:45 hod  –  příspěvky delegátů jednotlivých organizací

13:05 hod. –  rozprava

13:30 hod  –  sčítání lidu 2021

13:40 hod. – určení termínu a místa jednání 31. sněmu MKS

13:45 hod. – usnesení, předpokládané zakončení jednání

Možnost oběda v restauraci přímo v budově nebo v blízkém okolí Moravského zemského muzea.

Ve 14:30 hodin bude ve velkém zasedacím sále Muzea zahájen třetí ročník Akademické konference „MORAVA 1918“

__________________________________________________________________________

předseda Sněmu MKS         M. Trnka. mtrnkam@seznam.cz 

              

Napsat komentář