IV. ROČNÍK KONFERENCE MORAVA 1918

              SYMBOLY  ZEMĚ – POKRAČOVÁNÍ

                                 2.10.2021 od 14:30 hodin                    

přednáškový sál Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno

__________________________________________________________________________

    Pořádají moravské organizace spolupracující ve volném sdružení Moravský kulatý stůl

                                                                       a

                                                     iniciativa MORAVA 1918

          www.moravskykulatystul.cz                                          www.morava1918.cz

__________________________________________________________________________

Od 14:15 hodin je umožněn přístup do přednáškového sálu.

Ve 14:30 hodin zahájení konference.

Ukončení je předpokládáno v 18:30 hodin.

Prosíme, sledujte vývoj zdravotnických opatření v souvislosti s epidemickou situací. Přednáškový sál má průměrnou kapacitu 100 míst. Vstup volný!

Během konference bude pořizována fotografická a video dokumentace. Přednášky a případné související příspěvky budou zveřejněny ve Sborníku ze IV. akademické konference.

___________________________________________________________________________

Přehled přednášek:

(Pořadí přednášek může doznat změn v závislkosti na aktuálních časových možnostech lektorů.)

            Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc.:  „Původ rodu Mojmírovců.“

            MUDr. Jaromír Břeň:  „Proč mluvit na Moravě moravsky.“

            Jaroslav Svozil:  „Slavnost císaře Josefa ve Slavíkovicích jako souboj o duši Moravy.“

            Bohumil Brabec:  „Moravský zemský dům.“

            MUDr. Ctirad Musil:  „Pověst o králi Ječmínkovi.“

            Dita Novotná:  „Moravský teplokrevník.“

            Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.:  „Náprava věcí lidských.“

            Jiří Novotný:  „Symbolika stromu.“

32. sněm Moravského kulatého stolu

skuteční v Brně                                            v sobotu  2. října 2021.

Místo konání:  Brno, Moravské zemské muzeum, Zelný trh č. 8, malá zasedací místnost

                                                                                                               v prvním poschodí.

Čas jednání:  12:00 až 13:30 hodin.

                            Přístup do zasedací místnosti bude umožněn od cca 11:45 hodin. (Jednání sněmu předchází výroční schůze Moravského národního kongresu.)

__________________________________________________________________________

Vážení přátelé,

na úvod několik poznámek:

1) Zasedací místnost pro Sněm Kulatého stolu má kapacitu cca 20 pohodlně usazených účastníků. Vzhledem k průměrné účasti na předchozích Sněmech je to kapacita dostatečná. Přes to si dovoluji požádat zástupce všech organizací u MKS o sdělení záměru, kolik delegátů Vaše organizace předpokládá na 32. Sněm vyslat. Zájemci o účast na jednání nad uvedenou kapacitu se musí spokojit s méně pohodlným usazením.

2) Hlavním bodem programu bude volba předsedy a místopředsedy Sněmu MKS a členů Rady MKS. Tyto funkce jsou voleny na dobu tří let. Z důvodu opatření vlády ČR v souvislosti          se zdravotní světovou situací už rok nedodržujeme ustanovení Organizačního řádu MKS. Žádám organizace Kulatého stolu o sdělení jmen kandidátů na uvedené posty alespoň              v týdenním předstihu před konáním Sněmu.. Děkuji. Zašlu do 3. září podrobnější informace     k volbě.

3) Na jednání Sněmu bude po přibližně hodinové přestávce navazovat IV. Ročník Konference Morava 1918. Kapacita přednáškového sálu je cca 100 posluchačů. Pozvánku na Konferenci posílám současně s pozvánkou na jednání 32. Sněmu.

4) Během měsíce září se očekává vydání nových opatření ke zdravotní situaci. Prosím, sledujte aktuální nařízení ministerstva zdravotnictví ČR a řiďte se jimi.

NÁVRH  PROGRAMU 32. SNĚMU :

12:00 hod. – zápis  delegátů a hostů

12.05 hod. –  zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu

12:10 hod. –  zpráva předsedy Sněmu MKS                            

12:20 hod. –  zpráva Rady MKS

12:30 hod  –  volby předsedy, místopředsedy a členů Rady MKS 

13:00 hod  –  příspěvky delegátů jednotlivých organizací – rozprava

13:25 hod. – určení termínu a místa jednání 32. sněmu MKS

13:30 hod. – usnesení, předpokládané zakončení jednání

__________________________________________________________________________

předseda Sněmu MKS         M. Trnka. mtrnkam@seznam.cz  ,   723 750 745