Prohlášení Spolku moravských karavanistů

PROHLÁŠENÍ:Spolek moravských karavanistů, z.s. se připojuje k dalším členům sdružení Moravský kulatý stůl a k iniciativě MORAVA 1918 v podpoře zapisování moravské národnosti a moravského jazyka při Sčítání lidu 2021. Členové spolku budou iniciativu všestranně podporovat na základě vzájemných konzultací s organizátory.7.1.2021Jan Smital, předseda spolku.

Prohlášení Sdružení monarchistů Brno z.s.

Prohlášení
Sdružení monarchistů Brno, z.s. se připojuje ke kampaní k sčítání lidu v roce 2021 na podporu „Moravské národnosti a Moravského jazyka“, kterou spoluorganizuje Moravský kulatý stůl, jehož jsme členy,  společně s iniciativou Morava1918 a bude jí podle svých možností podporovat.

Za Sdružení monarchistů Brno 

Bohumil C Brabec, představený