31. Sněm Moravského kulatého stolu

  

Vážení !

S politováním Vám tímto oznamuji, že plánované 31. zasedání Sněmu Moravského kulatého stoluse v sobotu 14. března NEKONÁ !Toto rozhodnutí přijala během dnešního večera Rada MKS po té, kdy se začaly z účasti na plánovaném Sněmu  odhlašovat delegáti některých členských organizací MKS. Pravděpodobně bychom v sobotu nebyli usnášeníschopní. Náhradní termín bude stanoven až po odvolání nouzového stavu, vyhlášeného  vládou České republiky v souvislosti se situací ve zdravotní oblasti.Prosím o potvrzení přijetí této zprávy.Děkuji.Milan Trnka, předseda Sněmu Moravského kulatého stolu.

     Místo konání:   Brno – Žebětín, Dlážděná č. 4 (rodinný dům proti kostelu).

NÁVRH  PROGRAMU:

10:00 hod. – zápis delegátů a hostů

10.15 hod. –  zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu

10:25 hod. –  plnění usnesení z 29. sněmu

10:35 hod. –  doplnění Rady MKS

10:45 hod. – sčítání lidu 2021

11:20 hod. – výročí znovuustavení krajského zřízení v ČR

11:40 hod. – informace z jednotlivých organizací MKS

12:15 hod. – rozprava a různé

12:50 hod. – určení termínu a místa jednání 31. sněmu MKS

13:00 hod. – usnesení, předpokládané zakončení jednání

Možnost oběda v restauraci hotelu Žebětínský dvůr – vzdálenost od místa konání sněmu      cca 150 metrů.

!!!!!!! Účastníky, kteří přijmou pozvání na 28. sněm MKS, prosím o včasnou informaci (nejlépe elektronicky), zda v případě dopravy vlastním autem nejsou ochotni svézt ty, kteří jsou odkázáni na veřejnou hromadnou dopravu. Děkuji! !!!!!! 

Dovoluji si požádat i sdělení pravděpodobného počtu účastníků 30. Sněmu z Vaší organizace.     

Životně nutné občerstvení pro účastníky sněmu (víno, káva, čaj, minerálky) je zajištěno.

__________________________________________________________________________ 

předseda Sněmu MKS         M. Trnka. mtrnkam@seznam.cz  ,   723 750 745

K bodu „Sčítání lidu 2021“: 

           Z jednání 28. sněmu Moravského kulatého stolu 6. dubna letošního roku vzešla výzva všem členským i hostujícím organizacím k rozpravě o společném postupu v úsilí zajištění zapsání moravské národnosti co největším počtem občanů. Na výzvu však reagovaly pouze tři členské organizace MKS a to ještě nejasným příslibem spolupráce.

           Přestaňme alespoň při příležitosti Sčítání lidu se zdůvodňováním vzájemné nespolupráce zdůrazňováním výjimečnosti našich spolků (nejznámější, nejstarší, nejpočetnější, nejaktivnější, atd.) a zkusme najít způsob, jak se pokusit o dosažení co nejpříznivějšího výsledku ve sčítání pro naši Moravu. Troufám si tvrdit, že je to zájmem nás všech Moravanů bez ohledu na to, jakou činnost vykazuje a jaké názory zastává jiný spolek, než zrovna ten náš.

          Co takhle učinit alespoň  první pomyslný krok: nechť každá z organizací MKS zváží, ve kterých obcích či oblastech Moravy (Slezska) má dostatek svých členů nebo příznivců, kteří jsou schopni a ochotni realizovat jakoukoli agitaci před Sčítáním. Třeba roznos letáků nebo uspořádání besed s občany. Vznikne tak přehled, na jehož základě budeme moci všichni společně konstatovat: „zde máme propagaci moravanství zajištěnou“ a soustředit se na místa, kde tomu tak není. Druhým krokem by pak mohla být rozprava, jak právě v těchto místech postupovat. Samozřejmě se v některých oblastech moravské země budou možnosti spolků       a stran prolínat. Toho je pak možno v druhém kroku využít.

          Možná Vás tento návrh bude inspirovat k nějakým dalším nápadům. Sčítání lidu v roce 2021 je velkou příležitostí. Času máme zoufale málo! Pokud nebude o vzájemnou spolupráci zájem a uchýlíme se k vzájemnému osočování, že ten a ten spolek nic neudělal                        a ke vzdychání, jak mohlo sčítání dopadnout, kdyby se ostatní řídili našimi výjimečnými radami, pak se opět vrátíme k tomu, co brání Moravanům už třicet let ve vytvoření spolupracujícího společenství, které by mělo svou váhu. Jen v jednotě můžeme něčeho dosáhnout! Rozdrobeni do jednotlivých spolků i přes všechnu vynaloženou námahu nedosáhneme ničeho.

K bodu výročí „znovuustavení krajů“:

          1.ledna 2000 byly ve vnitrostátním uspořádání České republiky ustaveny kraje. Kraje s hranicemi nerespektujícími historickou hranici mezi Moravou a Čechami, kraje nápadně připomínající ty tzv. „Gottwaldovy“  z období po roce 1948.

           Zvažte, prosím, zda toto výročí „neuctít“ připomínkou nesouhlasu Moravanů s takovýmto vnitrostátním uspořádáním České republiky. Na shromažďování podpisů občanů na petiční archy nemáme ani čas ani prostředky. Ale možná by stálo za to, vytvořit stručný      a zároveň pádně zdůvodněný protest, a podepsaný představiteli spolků a stran u Moravského kulatého stolu jej rozeslat ústavním činitelům ČR, médiím nebo politickým stranám. Souhlasíte-li s touto myšlenkou, sestavte, prosím, na jednání třicátého sněmu svůj návrh. Nebo jej s předstihem zašlete na e-adresu zástupce Rady MKS  (bobra961@gmail.com) či předsedy Sněmu (mtrnkam@seznam.cz), aby bylo možno projednávání zmíněného bodu připravit s předstihem.

__________________________________________________________________________ 

Přátelé z Moravského zemského hnutí dávají na vědomí, že dne 18.4.  2020 pořádají v Brně druhý ročník shromáždění pod heslem „Vraťte nám sněm“.

Třetí ročník Akademické konference MORAVA 1918, pořádané naším Moravským kulatým stolem , se uskuteční v sobotu dne 24. října 2020 v Moravském zemském muzeu v Brně        na Zelném trhu.

__________________________________________________________________________ 

M. Trnka