MKS podporuje interpelaci JUDr. Blažka

Dne 22. února 2017 podal poslanec JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., místopředseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, interpelaci ve věci neuznávání moravské národnosti na pana JUDr. Jana Chvojku, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Delegáti 21. sněmu Moravského Kulatého stolu, kteří zastupují členy třinácti spolupracujících moravských iniciativ, tímto vyjadřují podporu panu JUDr. Blažkovi v jeho úsilí dosáhnout zdůvodnění tvrzení pana ministra, že moravskou národnost nelze v České republice uznávat.

Moravané splňují všechny znaky samostatného národa podle kritérií současného tolerančně – právního pojetí národa, uznávaného ve svobodném světě. Jestliže složky vládnoucí moci tento fakt popírají, považujeme jejich jednání za zřejmý rozpor s demokratickými hodnotami, vyhlašovanými v České republice.

Z pověření účastníků 21. Sněmu MKS, konaného 4.3. 2017 v Brně

Ing. Milan Trnka

Níže naleznete PDF soubory s vlastní interpelací a s vyjádřením podpory MKS.

Dopis JUDr. Blažkovi, březen 2017

Vyjadreni MKS k interpelaci JUDr. Blažka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *