27. sněm Moravského Kulatého Stolu

27.SNĚM Moravského Kulatého Stolu se uskuteční v Lošticích
v sobotu 1. prosince 2018
v restauraci hotelu „U Coufalů“ na náměstí.
___________________________________________________________________________

NÁVRH PROGRAMU:
10:15 hod. – zápis delegátů a hostů.
10.30 hod. – zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání.
10:40 hod. – přehled činnosti MKS za rok 2018, plnění usnesení z 26. sněmu.
10:50 hod. – zpráva o činnosti Rady MKS.
11:00 hod. – rozprava k předneseným informacím.
11:20 hod. – návrhy na další činnost a rozvoj MKS.
11:40 hod. – různé, rozprava.
13:00 hod. – usnesení, zakončení Sněmu.
13:10 až 13:55 hod . – přestávka na oběd.
Od 14:00 do 14:45 pro zájemce návštěva muzea výroby tvarůžků v Lošticích.
15:00 hod. – volné pokračování v rozpravě, konzultace.

Vysazení moravského zemského stromu

Aktivisté spolku Království Králického Sněžníku, z.s., člena sdružení Moravský kulatý stůl, Vás zvou k účasti na vysazování moravského zemského stromu v pátek 31. srpna 2018.  Akce se koná od 15 hodin v obci Malá Morava. Pozemek k vysázení zemského stromu je situován u silniční křižovatky na Zlatý Potok v Malé Moravě. 


Příjezd: autem z Hanušovic směrem na Králíky (nebo opačně z Králíků směrem na Hanušovice), veřejnou dopravou vlakem z Brna 11:18 do Hanušovic (příjezd 13:59 hod.) a odtud autobusem z Hanušovic – železniční nádraží 14:07 do Malé Moravy.

MORAVA 1918, Akademická konference k výročí 28. října 2018.

KONFERENCE  MORAVA  1918

3.10.2018 od 14. hodin, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 8, Brno.

 

Pořádá Moravský kulatý stůl, volné sdružení moravských organizací

(www.moravskykulatystul.cz)

Přehled přednášek (nejedná se o pořadí ):

PhDr.Jiří Pernes, Ph.D.:    Vznik Republiky Československé na Moravě.

JUDr. Jiří Bílý, CSc.:      Československo – proč  republika a proč ne monarchie.

JUDr. Karel Schelle, CSc.:  Vývoj samosprávy na Moravě.

JUDr. Michal Hoskovec:      Vznik ČSR optikou pozitivního práva.

JUDr. Milan Staněk:         Právní kontinuita po vzniku ČSR a Organizační zákon.

JUDr. Václav Pavlosek:      Úvahy tvůrců ČSR o postavení církví v novém státě.

Jiří Novotný:               Etnicita a zneužívání národnostní otázky v Československu.


Délka přednášky cca 20 minut, následné zodpovězení dotazů cca 20 minut.

 

  • Ke konferenci Morava 1918 bude vydán Sborník přednášek a příspěvků nakladatelstvím KEY  Publishing s.r.o., objednat lze na E-shopu:    www.keypublishing.cz

 

                                                                                                                      Těšíme se na Vás!